Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

ΟΦΕΙΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Η Ε.Π.Σ. Χίου ενημερώνει ότι από φέτος βάση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β του Κ.Α.Π ( διατάξεις εφαρμογής κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές)
ΑΡΘΡΟ 15, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13. Κάθε Ποδοσφαιριστής που εκτίει ποινή για βία στους αγωνιστικούς χώρους και για όσο διάστημα διαρκεί η ποινή, δεν δικαιούται εγγραφής ή μετεγγραφής σε άλλη ομάδα.
ΑΡΘΡΟ 15,ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14. Δεν μπορούν να αποκτούν, να αποδεσμεύουν και να παραχωρούν με οποιονδήποτε τρόπο Ποδοσφαιριστές, τα σωματεία τα οποία οφείλουν χρηματικά ποσά από οποιονδήποτε λόγο σε υπερκείμενες αρχές (Ενώσεις-Ε.Π.Ο)Δεν υπάρχουν σχόλια: