Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΤΟΥ "ΛΕΟΝΤΑ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ"

Η Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά τη σημερινή της συνεδρίαση έλαβε την ακόλουθη αποφάση:
Με την υπ΄ αριθμόν 187/5-9-2011 απόφασή της δέχεται τυπικά και απορρίπτει κατ΄ ουσία την έφεση του ΠΡΟΓΟΥΛΗ ΜΑΡΚΟΥ του σωματείου ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ κατά της 718/8-8-2011 απόφασης της ΠΕ/ΕΠΣ ΧΙΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: