Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΧΙΟΥ

1η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέλεσμα
ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 22/01/2012 10:30
SOCCER PLANET ΔΑΦΝΗ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 22/01/2012 12:00
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 22/01/2012 13:30
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΝΑΡΗΣ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 22/01/2012 15:00
ΈΝΩΣΗ ΔΟΞΑ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 22/01/2012 16:30
ΡΕΠΟ: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ2η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέλεσμα
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΈΝΩΣΗ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 05/02/2012 10:30
ΔΟΞΑ ΚΑΝΑΡΗΣ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 05/02/2012 12:00
ΔΑΦΝΗ ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 05/02/2012 11:30
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 05/02/2012 13:00
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ SOCCER PLANET ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 05/02/2012 18:30
ΡΕΠΟ: ΚΟΦΙΝΑΣ3η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέλεσμα
ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ SOCCER PLANET ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 19/02/2012 10:30
ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 19/02/2012 12:00
ΔΟΞΑ ΔΑΦΝΗ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 19/02/2012 13:30
ΚΑΝΑΡΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 19/02/2012 11:00
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 19/02/2012 18:30
ΡΕΠΟ: ΈΝΩΣΗ4η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέλεσμα
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/03/2012 10:30
SOCCER PLANET ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/03/2012 12:00
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΔΑΦΝΗ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/03/2012 13:30
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΈΝΩΣΗ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/03/2012 12:00
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΔΟΞΑ ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/03/2012 18:30
ΡΕΠΟ: ΚΑΝΑΡΗΣ5η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέλεσμα
ΔΟΞΑ SOCCER PLANET ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/03/2012 10:30
ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/03/2012 12:00
ΈΝΩΣΗ ΚΟΦΙΝΑΣ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/03/2012 13:30
ΚΑΝΑΡΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/03/2012 12:00
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/03/2012 18:30
ΡΕΠΟ: ΔΑΦΝΗ6η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέλεσμα
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΟΞΑ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 01/04/2012 10:30
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΑΝΑΡΗΣ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 01/04/2012 12:00
ΈΝΩΣΗ ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 01/04/2012 13:30
SOCCER PLANET ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 01/04/2012 15:00
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 01/04/2012 12:00
ΡΕΠΟ: ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ7η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέλεσμα
ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ ΔΟΞΑ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 08/04/2012 12:00
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 08/04/2012 13:30
ΚΑΝΑΡΗΣ ΈΝΩΣΗ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 08/04/2012 11:00
ΔΑΦΝΗ ΚΟΦΙΝΑΣ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 08/04/2012 12:30
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 08/04/2012 19:30
ΡΕΠΟ: SOCCER PLANET8η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέλεσμα
ΔΟΞΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 11/04/2012 15:00
ΈΝΩΣΗ ΔΑΦΝΗ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 11/04/2012 16:30
ΚΟΦΙΝΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 11/04/2012 18:00
SOCCER PLANET ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 11/04/2012 19:30
ΚΑΝΑΡΗΣ ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 11/04/2012 17:00
ΡΕΠΟ: ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ9η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέλεσμα
SOCCER PLANET ΚΟΦΙΝΑΣ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 18/04/2012 17:00
ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 18/04/2012 18:30
ΔΑΦΝΗ ΚΑΝΑΡΗΣ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18/04/2012 17:00
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18/04/2012 18:30
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 18/04/2012 19:30
ΡΕΠΟ: ΔΟΞΑ10η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέλεσμα
ΈΝΩΣΗ SOCCER PLANET ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 22/04/2012 10:30
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΟΦΙΝΑΣ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 22/04/2012 12:00
ΔΟΞΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 22/04/2012 13:30
ΔΑΦΝΗ ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 22/04/2012 11:00
ΚΑΝΑΡΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 22/04/2012 12:30
ΡΕΠΟ: ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ11η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέλεσμα
ΚΟΦΙΝΑΣ ΔΟΞΑ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 29/04/2012 10:30
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΈΝΩΣΗ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 29/04/2012 12:00
SOCCER PLANET ΚΑΝΑΡΗΣ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 29/04/2012 13:30
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 29/04/2012 11:30
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 29/04/2012 19:30
ΡΕΠΟ: ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ


ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 06/05/2012
Α1 (1ος – 8ος ) ΓΗΠΕΔΟ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΏΡΑ 10:30
Α2 (2ος – 7ος ) ΓΗΠΕΔΟ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΏΡΑ 12:15
Β1 (3ος – 6ος ) ΓΗΠΕΔΟ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΏΡΑ 17:00
Β2 (4ος – 5ος ) ΓΗΠΕΔΟ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΏΡΑ 18:45


ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 09/05/2012
ΝΙΚΗΤΗΣ ( Α1) – ΝΙΚΗΤΗΣ ( Β2 ) ΓΗΠΕΔΟ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΏΡΑ: 17:30
ΝΙΚΗΤΗΣ ( Α2 ) – ΝΙΚΗΤΗΣ ( Β1 ) ΓΗΠΕΔΟ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΏΡΑ: 19:15

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 13/05/2012
ΓΗΠΕΔΟ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΏΡΑ: 18:00

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 13/05/2012 ΓΗΠΕΔΟ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΏΡΑ 19:30


Θα απονεμηθούν Κύπελλα και μετάλλια και στις τέσσερις ομάδες του μικρού και μεγάλου τελικού μετά τη λήξη των αγώνων.
Η παρούσα επέχει θέση χορήγησης αδείας τελέσεων αγώνων βάση του άρθρου 8ν.3207/03.

Δεν υπάρχουν σχόλια: