Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

OΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ

Μικτές ΕΠΣ Παίδων Νήσων (2ος Γύρος)
Ημερ/νία
ωρα Γήπεδο Γηπεδούχος Φιλοξενούμενη Διαιτητής Α΄Βοηθός Β΄Βοηθός
03/01/2012
13:00 ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ
ΧΙΟΥ
ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΠΙΤΤΑΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΓΙΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΣ ΧΙΟΥ
03/01/2012
17:00 ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΠΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
04/01/2012
13:00 ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ
ΧΙΟΥ ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΤΑΦΙΔΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΠΙΤΤΑΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΛΙΒΑΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΣ ΧΙΟΥ
05/01/2012
13:00 ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΓΙΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΤΟΡΟΥΝΟΓΛΟΥ
ΣΑΒΒΑΣ
ΕΠΣ ΧΙΟΥ
05/01/2012
13:00 ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ
ΧΙΟΥ ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΠΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
06/01/2012
13:00 ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ
ΧΙΟΥ ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΤΟΡΟΥΝΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
ΕΠΣ ΧΙΟΥ
07/01/2012
13:00 ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ
ΧΙΟΥ ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΠΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
07/01/2012
13:00 ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΣ ΧΙΟΥ
08/01/2012
08:45 ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΣ ΧΙΟΥ
09/01/2012
13:00 ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ
ΧΙΟΥ ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ ΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΠΣ ΧΙΟΥ
Μικτές ΕΠΣ Νέων Νήσων (2ος Γύρος)
Ημερ/νία
ωρα Γήπεδο Γηπεδούχος Φιλοξενούμενη Διαιτητής Α΄Βοηθός Β΄Βοηθός
03/01/2012
15:00 ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ
ΧΙΟΥ
ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ ΛΙΒΑΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΛΑΜΠΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΠΣ ΧΙΟΥ
03/01/2012
19:00 ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΕΠΣ
ΧΙΟΥ ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΠΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ
04/01/2012
15:00 ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ
ΧΙΟΥ ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΠΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ
05/01/2012
15:00 ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΠΙΤΤΑΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΣ ΧΙΟΥ
05/01/2012
15:00 ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ
ΧΙΟΥ ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΠΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ
06/01/2012
15:00 ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ
ΧΙΟΥ ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΤΟΡΟΥΝΟΓΛΟΥ
ΣΑΒΒΑΣ
ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΛΙΒΑΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΣ ΧΙΟΥ
07/01/2012
15:00 ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ
ΧΙΟΥ ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΠΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ
07/01/2012
15:00 ΦΑΦΑΛΕΙΟ
ΣΤΑΔΙΟ
ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΤΟΡΟΥΝΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΠΣ ΧΙΟΥ
08/01/2012
09:00 ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ
ΧΙΟΥ ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΣΑΠΑΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΠΙΤΤΑΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΣ ΧΙΟΥ
09/01/2012
15:00 ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ
ΧΙΟΥ ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΠΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ


ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: