Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α΄ - Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011 - 2012

02/08/2011, 8:17:35Η Ε.Π.Σ.Χίου έχοντας υπόψη:
- Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει
- Το καταστατικό της
- Τον Κ.Α.Π
- Την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. Χίου
- Την Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ Χίου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τους αγώνες Πρωταθλημάτων Α΄ - Β΄ Κατηγορίας για την περίοδο 2011 - 2012.
Η Προκήρυξη αυτή είναι πρόσκληση μεταξύ της Ε.Π.Σ. Χίου και των ομάδων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα αυτό.
Ως ημερομηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται για την Α΄ Κατηγορία η 24η Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Σάββατο. Η ημερομηνία έναρξης των αγώνων της Β΄ Κατηγορίας θα αποφασιστεί κατόπιν των δηλώσεων συμμετοχής.
Όλα τα Σωματεία έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν μέχρι 12 Αυγούστου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ.μ. γραπτή δήλωση συμμετοχής (έντυπο που χορηγείται από την Ε.Π.Σ.) καθώς επίσης και παραχωρητήριο γηπέδου, δεχόμενοι ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης και η οποία θα συνοδεύεται από γραμμάτιο είσπραξης της Ε.Π.Σ. του ποσού των 50,00 ευρώ για την Α΄ Κατηγορία, 40,00 ευρώ για την Β΄ Κατηγορία και την ετήσια συνδρομή 5,00 ευρώ.
 Σωματεία που δεν έχουν ιδιόκτητο γήπεδο έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν δύο γήπεδα , στα οποία θα αγωνίζονται, όπως ορίζει ο Κ.Α.Π. με το πρόγραμμα και βεβαίωση του γηπέδου ότι του επιτρέπει να αγωνίζονται σε αυτό. Αν δεν υπάρχει βεβαίωση η Ε.Π.Σ. θα ορίζει όπου υπάρχει ευχέρεια τους αγώνες του.
Όλα τα Σωματεία της Α΄ και Β΄ Κατηγορίας θα αγωνίζονται υποχρεωτικά σε πλαστικό τάπητα ή φυσικό χόρτο και όχι σε ξηρό γήπεδο.
Το γηπεδούχο Σωματείο είναι υπεύθυνο:
- Για παραλείψεις αντικανονικότητας του γηπέδου
- Για την καθαριότητα των αποδυτηρίων
- Για παρουσία ιατρού, η οποία είναι και δεσμευτική για το γηπεδούχο Σωματείο.
Το πρόγραμμα των αγώνων καταρτίζεται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος που είναι και η μόνη αρμόδιος. Για τροποποίηση του προγράμματος η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να ειδοποιήσει τα διαγωνιζόμενα Σωματεία τρεις πλήρεις ημέρες πριν από την τέλεση του αγώνα, για δε αλλαγή ώρας 24 ώρες πριν από την έναρξη.
Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει από την Επιτροπή Πρωταθλήματος στα γραφεία της Ε.Π.Σ στις 19/08/2011 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 19:00.
Η άδεια για την τέλεση των αγώνων θα εκδίδεται από την Ε.Π.Σ Χίου (Ν.3207/03). Για κάθε αγώνα το γηπεδούχο Σωματείο είναι υπόχρεο να φροντίσει για την παρουσία ιατρού στον αγώνα και για το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό. Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης ιατρού το σωματείο είναι υποχρεωμένο να ειδοποιήσει την Ε.Π.Σ. Χίου δύο ημέρες πριν τον αγώνα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Στο γηπεδούχο σωματείο ανατίθεται η οικονομική διαχείριση του αγώνα. Σε περίπτωση που θα έχει εισιτήριο απαραιτήτως πρέπει να φροντίζει τα εισιτήρια να είναι θεωρημένα από την Δ.Ο.Υ. Χίου κανονικά, και ότι άλλο προβλέπεται δηλαδή στο τέλος του αγώνα να αποδώσει στην Δ.Ο.Υ Χίου το Φ.Π.Α. υπέρ των σωμάτων ασφαλείας, το προβλεπόμενο ποσοστό στο Στάδιο και ότι άλλο προβλέπεται.
Επίσης τα έξοδα διαιτησίας, την αποζημίωση του ιατρού του αγώνα, των παρατηρητών και κ.τ.λ. θα καταβάλει ο γηπεδούχος. Το ενεργητικό και παθητικό του αγώνα ανήκει στο γηπεδούχο σωματείο.
Η Ε.Π.Σ. Χίου δεν έχει καμία ευθύνη στην οικονομική διαχείριση του αγώνα.
Tα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα θα ανήκουν στα Σωματεία.
Τα έξοδα μετακίνησης των ομάδων βαρύνουν τα σωματεία.
Ορισμός διαιτητών
Για κάθε αγώνα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την Ε.Π.Σ.Χίου το όργανο διαιτησίας είναι τριμελές. Συνέρχεται κάθε Πέμπτη ώρα 12:00 και ορίζει τους διαιτητές και βοηθούς των αγώνων από τον πίνακα των εν ενεργεία διαιτητών. Σε περίπτωση που υπάρχει αποχή των διαιτητών ή απουσία διαιτητή ή διαιτητών από αγώνα που να μην υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των αγώνων του προγράμματος, το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Χίου επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει φιλάθλους σαν διαιτητές και επόπτες για την διεξαγωγή των αγώνων κάνοντας χρήση του άρθρου 12 του Κ.Α.Π.
Στον πρωταθλητή κάθε κατηγορίας θα απονεμηθεί κύπελλο και 18 μετάλλια. Σε σωματείο που δεν θα τιμωρηθεί θα δοθεί κύπελλο Ήθους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός 48 ωρών από την τέλεση του αγώνα, εκτός αυτών που υποβάλλονται από την παράγραφο 2α του άρθρου 23 του Κ.Α.Π ( παράβολο ποσού 50,00 ευρώ ) ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των ενστάσεων το παράβολο δεν θα επιστρέφετε στην ομάδα που δικαιώνετε.
Ο Πρωταθλητής της Α΄ Κατηγορίας δικαιούται να λάβει μέρος σε αγώνες ως ορίζει η Ε.Π.Ο.
Η γηπεδούχος ομάδα έχει την υποχρέωση λήψης των απαραίτητων μέτρων για πρόληψη και καταστολή των πράξεων που δυσφημούν το άθλημα και διεγείρουν το φίλαθλο κοινό. Η φιλοξενούμενη ομάδα έχει την υποχρέωση να συμβάλλει σε αυτήν την προσπάθεια της γηπεδούχου ομάδας.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στην Α΄ και Β΄ Τοπική Κατηγορία έχουν όσα Σωματεία δηλώσουν συμμετοχή.
FAIR PLAY ( ευ αγωνίζεσθε)
Στην Α΄ κατηγορία όπως και πέρσι θα εφαρμοστεί το fair play. Η πρώτη ομάδα θα λάβει δωροεπιταγή και τιμητική πλακέτα.

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Μετά την υποβολή Δηλώσεων Συμμετοχής με συμπληρωματική Προκήρυξη θα καθορίσουμε τον προβιβασμό και υποβιβασμό κατά Κατηγορία.

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
- Για καθετί που δεν προβλέπει η προκήρυξη θα γίνεται εφαρμογή του Κ.Α.Π.
- Καθετί που δεν προβλέπεται υπό του παρόντος και του Κ.Α.Π ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ Χίου.
- Οι αγώνες των πρωταθλημάτων δύναται να γίνονται στα Στάδια που διαθέτουν ηλεκτροφωτισμό. Ο γηπεδούχος θα καταβάλλει τα έξοδα της κατανάλωσης του ρεύματος.
- Στην Α΄ και Β΄ Κατηγορία θα αγωνίζεται υποχρεωτικά 1 ποδοσφαιριστής γεννηθείς την 1/1/1995 και νεότερος, δηλαδή θα αρχίζει ένας ( 1 ) και θα τελειώνει ένας ( 1 ) τον αγώνα. Επίσης στην Α΄ Κατηγορία θα αγωνίζονται γεννηθέντες πριν 01/01/1976 μέχρι δύο ( 2 ) ποδοσφαιριστές άνω των
( τριάντα πέντε ) 35 ετών και στην Β΄ Κατηγορία θα αγωνίζονται όχι περισσότεροι από δύο ( 2 ) ποδοσφαιριστές πάνω από 35 ετών.
Στην περίπτωση που θα αγωνίζονται περισσότεροι και υποβληθεί ένσταση για αντικανονική συμμετοχή η ομάδα θα χάνει τον αγώνα και όλα όσα προβλέπονται από τον Κ.Α.Π. ( ΆΡΘΡΟ 23 ) όπως ακριβώς γίνεται και για τον έναν μικρό σε ηλικία.
Το Πρωτάθλημα της Α΄ Κατηγορίας θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Απριλίου 2012.
Αν δεν εφαρμοστούν τα παραπάνω ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να το αναγράψει και να κλείσει το Φύλλο Αγώνος και παράλληλα να ειδοποιήσει και τον παρατηρητή του αγώνος ο οποίος είναι υποχρεωμένος να το αναφέρει στην έκθεσή του.
- Κάθε σωματείο που θα δηλώσει συμμετοχή στο Πρωτάθλημα ή στο Κύπελλο θα πρέπει να δηλώσει και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου του.
- Δικαίωμα παρουσίας στον πάγκο κάθε ομάδος έχει ο Προπονητής, ο Βοηθός Προπονητού, ο Ιατρός της ομάδος εάν υπάρχει και ένας εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου τους.
Γίνετε μνεία ότι:
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα Προκήρυξη θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.Χίου σύμφωνα με το πνεύμα της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας τους Κανονισμούς και το Καταστατικό.
Από την επόμενη αγωνιστική περίοδο για να αγωνιστεί στην Α΄ Κατηγορία ένα Σωματείο θα πρέπει υποχρεωτικά να συμμετέχει στο Πρωτάθλημα Παίδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: